Telefon we Whatsapp, Wechat & Skype

  • Shaoli jin: 008613406503677
  • Aýdym: 008618554057779
  • Amy : 008618554051086

Galyndy plastik polistirol köpük gaýtadan işleýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Bu enjam, PC, PA, PP, ABS, PE, POM, PET we başgalar ýaly dürli termoplastiki plastmassalary gaýtadan işläp bilýär LDC seriýalaryndan tapawutlylykda bu enjamyň iki hatda üç basgançagy bar.

Aýratynlyklary: LDD seriýasy PP PE ABS PA PS PET ezilen materiallary ekstrudirlemek we granula ýasamak üçin ulanylýar.Iki gatly süzgüç maksadyna ýetmek üçin iki basgançakly gurluşy kabul edýär.Gaýtadan işleýän materialdan hapalary netijeli aýyryp we gazy doly tükenip biler. Ol ýeterlik, birleşdirilen we ajaýyp ýalpyldawuk granulalary öndürip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Model

Yssy - 150/120

No.1 ekstruderiň diametri

150mm

2-nji ekstruderiň diametri

120mm

Gurlan güýç

35kw

Gurnama ölçegi

6m * 3m * 1,5m

Potensial

4-5T / 24 sagat

Agram

2.5T

Elektrik üpjünçiligi

380V 50Hz (3 faza) 220V 60Hz (3 faza)

sadq

iş prosesi

65eab7c6ee1bbd4961140a418dbc5f6

maşyn beýany

Machinehli maşyn döwüjiden, esasy maşyndan, sowadyjy bakdan we granulýordan ybarat.Çalt hereketlendiriji bilen işleýän süzgüçli ekrany çalyşýan enjam we awtomatiki temperatura gözegçiligi bilen enjamlaşdyrylan. Ol ýekeje nurbat, goşa basgançakly plastifikasiýa we gysyş gatnaşygyny ýokarlandyrýar.
lt galyndy materiallaryny gaýtadan işlemek üçin iň amatly enjamdyr. Ykjam gurluşy we aňsat işleýşi bar.
Bu setir täze dizaýn, ýerlikli konfigurasiýa, yzygiderli işlemek, pes ses, az sarp etmek we ýokary çykyş.

dsadw

Bölek bölegi

gaty gatylyk bilen ýörite materialdan ýasalan pyçaklar
pyçaklary ýa-da ekran toruny üýtgetmek üçin aňsat iş
durnuklylygy bilen ýokary kuwwat

Gaýtadan işlemek

Galyndy plastmassa yssy howa bilen gyzdyrylýar we ereýär, eredilen plastmassa eremesi ekstrudirlenýär we nurbat arkaly granulirlenýär, şonuň üçin sesden we tozandan gaça durulýar we işçileriň iş şertleri gowulaşýar;Yssy howanyň temperaturasyna gözegçilik etmek arkaly, ereýän wagtynda aşa gyzgynlyk sebäpli plastmassanyň zaýalanmagynyň öňüni alyp biler we gyzgyn howany gaýtadan ulanyp bolýar, bu bolsa energiýa sarp edilişini azaldýar.

gaýtadan işlemek (3)
9 (1)

Elektrik kabineti

Quygylyk çalşyjyny, Elektron komponenti we Temperatura gözegçisini kabul edýär. Işlemek we dolandyrmak aňsat, enjamlary oturtmak, näsazlyklary düzetmek we ş.m. garaşly elektrik kabinet dolandyryş ulgamy.

Taýýar önüm

Ps, xps, eps, pe we ş.m. ýaly köpükli önümleri gaýtadan ulanyp biler.
Lighteňil agramy, ýokary güýji, poslama garşylygy, aňsat gaýtadan işlenmegi we beýleki ajaýyp häsiýetleri bilen. Galyndy plastmassalary tebigy taýdan zaýalamak kyn, bu daşky gurşawyň hapalanmagyna we çeşmeleriň ýitmegine sebäp bolar.Plastiki galyndylary gaýtadan işlemek galyndylary hazyna öwürmegiň usulydyr we galyndy plastik granulýator ekologiki gurşawyň hapalanmagyny çözmekde güýçli kömekçi bolup durýar.

material (1)
material (3)

Kompaniýanyň tertibi

Longkou HOTY Önümçilik we Söwda Co Ltd, Longkou HOTY toparynyň bir bölümi.1991-nji ýylda 5 million maýa goýuldy. Biz kagyz ýumurtga maşyny, wakuum emele getiriji maşyn, ekstruziýa liniýasy we her dürli esbaplar bilen meşgullanýarys.Dizaýn we ösüş boýunça hünär hyzmatyny üpjün ediň.Müşderileriň islegine görä berk hil gözegçiligi, OEM we ODM hyzmaty önümi durmuşa geçirmegiň ähli ugurlarynda önümçilik, satuw we gurnama we debuaaing.Güýçli tehniki güýjümiz bar, uly inersenerler we tehnikler topary içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan gowy işlenip düzülen mehaniki maşynlary has gowy gözleg geçirmek arkaly içerde we daşary ýurtda iň täze tehnologiýany hödürleýärler.Hünärmenler topary bilen berk dolandyryş.superior eauample.well Russiýada kabul edildi.Hindistan.Eavpt.Pakistan.Wýetnam.Taýland Özbegistan we ş.m. 20-den gowrak welaýatda we şäherde satuwdan soňky hyzmat ofisleri bilen.üpjünçiligi netijeli.hil we oýlanyşykly hyzmat.Biz hünärmen, üstünlik gazanmaga kömek ederis.


  • Öňki:
  • Indiki: