Telefon we Whatsapp, Wechat & Skype

  • Shaoli jin: 008613406503677
  • Aýdym: 008618554057779
  • Amy : 008618554051086

Biz hakda

s23w (1)

Uzak gyzgynlyk hakda

“Longkou Hongtai Machinery” 1991-nji ýylda 5 million hasaba alnan maýasy bilen döredildi.Soňky 30 ýylyň dowamynda, öz tehniki güýjüne daýanmak bilen, plastmassa köpükleýji maşyn seriýasyny, çalt iýmit gutusyny emele getirýän maşyn, miwäni arassalamak, mumy arassalamak we sortlamak maşyn seriýasy, merjen pagta (EPE polietilen) köpükli mata maşynyny yzygiderli işläp düzdi we gaýtadan işledi pagta emele getiriji enjam Enjamlar we beýleki seriýalar jemi 20-den gowrak önüm.Bar bolan Şanhaý, Sýuçhouou, Çanjou we beýleki kooperatiw önümçilik bölümleri.

 

Müşderi Ilki

 

Hil kepilligi

 

Hünär topary

BIZIAM TEAM

Kompaniýada ýokary hilli R&D topary we tejribeli mehaniki we elektrik düzediş inerener topary bar.Önümiň ajaýyp hili we satuwdan soňky hyzmaty müşderiler tarapyndan çuňňur ynanýarlar we öwülýärler.Kompaniýa tarapyndan öndürilen dürli önümler ýurduň, şäheriň 20-den gowrak welaýatynda gowy satylýar.Häzirki wagtda kompaniýa tarapyndan öndürilen köpükli tor maşyn toplumlary, köpükli mata önümçilik liniýalary, düwünsiz tor önümçilik liniýalary, çalt iýmit önümlerini öndürmek enjamlary we ş.m. daşary ýurtlaryň on gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edildi.2008-nji ýyldan başlap, kompaniýa daşary ýurt bazarlaryny hasam giňeltmek üçin her ýyl dürli ýurtlardaky sergilere gatnaşýar.Hongtai kompaniýasy elmydama müşderileriň gyzyklanmalaryny birinji ýerde goýar, sebäbi müşderileriň üstünlikleriniň geljegimize berk ynanýarys.

s23w (2)

BIZIAL GYMMATYMYZ

"Heartürek, tutanýerlilik we täzelik bilen tutanýerlilik" Hongtai kompaniýasynyň kärhana ruhydyr."Ussatlyk we yzygiderli hil bilen önümçilik" Hongtai kompaniýasynyň hil syýasaty we ähli işgärleriň tagallasydyr.Müşderilere höwes bilen hyzmat etmek bilen, önümiň yzygiderli hilini yzarlamagy dowam etdirýäris, önümleriň ygtybarly we ulanylmagyny aňsatlaşdyrýarys, täze tehnologiýalary we täze amallary ulanýarys, täzelenmegi dowam etdirýäris, dolandyryş çykdajylaryny kem-kemden azaldýarys we hünärmeniň ýoluny dowam etdirýäris. we hyzmatlara gönükdirilen kärhana.
Bilelikde ajaýyplyk döretmek üçin içerde we daşary ýurtlardaky dostlarymyz bilen tüýs ýürekden gidýäris.Hünärmenimiziň üstünlikleriňizi goýup biljekdigine ynanyň.

s23w (3)
s23w (4)