Telefon we Whatsapp, Wechat & Skype

  • Shaoli jin: 008613406503677
  • Aýdym: 008618554057779
  • Amy : 008618554051086

Bu gün epe net üçin üç sany esasy material hödürläris, ol LDPE HDPE PP-ni öz içine alýar.

一 、LDPE (pes dykyzlykly polietilen) bilen HDPE (ýokary dykyzlykly polietilen) arasyndaky esasy tapawut olaryň dykyzlygy, fiziki aýratynlyklary, ulanylyşy we ş.m.

1. Dykyzlygy we daşky görnüşi:

LDPE-iň dykyzlygy adatça 0.910-0.940g / cm³, HDPE-iň dykyzlygy bolsa 0.940-0.976g / cm³ arasynda bolýar.

LDPE süýtli ak görnüşe eýe bolup, belli bir derejede inçe bölümlerde aç-açan bolýar, HDPE bolsa köplenç aç-açan we süýtli ak we aç-açan görnüşe eýe.

2. Fiziki aýratynlyklary:

LDPE birneme ýumşak, oňat berkligi, aýdyňlygy we süýnmek duýgusy bar.Galyp we gaýtadan işlemek wagtynda pes ölçegli durnuklylygy bar we birikdirmek kyn.

HDPE ýokary güýji, berk berkligi we berk berkligi, PP-e ýakyn (polipropilen), PP-den has berk we temperatura çydamlylygy gowy.

3. Ulanyş:

LDPE pes ereýän ýelimliligi, gowy suwuklygy bar we gaýtadan işlemek aňsat.Içimlik suw turbalaryny we ş.m. öndürmek üçin amatlydyr.

HDPE çyzgy derejesi, sanjym galyplaýyş derejesi, içi boş we balyk torlary, içgi çüýşeleri we gaplaýyş haltalary ýaly film derejeli önümleri öndürmek üçin amatlydyr.

4. Himiki garşylyk:

Ikisiniň hem içerki we senagat himiki serişdelerine ajaýyp garşylygy bar, ýöne HDPE kislota, aşgar poslama we organiki erginlere has çydamlydyr.

5. atylylyga garşylyk we garramaga garşylyk:

LDPE HDPE ýaly pes ýylylyga garşylyk, garrylyga garşylyk we daşky gurşaw stresiniň döwülmegine garşylygy bar we garramaga, dargamaga we reňklenmäge ýykgyn edýär.

HDPE ýokary ýokary temperatura garşylygy, ýöne pes temperatura garşylygy..Etmezçiligi, onuň garrylyga garşylygy we daşky gurşaw stresiniň döwülmegine garşylygy LDPE ýaly gowy däl.

 

二 、PP we PE materiallarynyň arasyndaky esasy tapawutlar aşakdakylar: